Maryja


Czwartek III tydzień Adwentu Łk 1,26-38

Wczoraj było o Zachariaszu, który nie uwierzył Bogu. Na słowa archanioła Gabriela popadł w wątpliwości, nie potrafił zaufać. Dzisiaj czytamy o scenie bardzo podobnej do tej wczorajszej. Też jest wizyta anioła, też jest oznajmienie Bożej woli. Wszystko bardzo podobne. Tylko z jednym ale. Bo dzisiejsza bohaterka w pełni zaufała Bogu i uwierzyła  słowom anioła.

Chodzi oczywiście o Maryję. Gdy do niej przychodzi ten sam archanioł,  co do Zachariasz, by oznajmić Jej Bożą wolę, Maryja jest bardzo zaskoczona, zalękniona. Jednak nie wpływa to na jej wiarę. Miło lęku potrafi zaufać. Ta biblijna scena uczy nas, że pójście za Bożym głosem, powołaniem, czyli tak naprawdę postawieniu Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu spowoduje, że i przez nas Bóg będzie zbawiał świat. Każdy z nas jest dla Boga ważny i każdy z nas może pomagać Mu w dziele zbawienia. Tylko musimy się na to zgodzić. I tego uczmy się od Maryi!

Komentarze

Popularne posty