Jan ChrzcicielCzwartek II tydzień Adwentu - Mt 11,11-15

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam o Janie Chrzcicielu, że „między narodzonymi z niewiast, nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. I rzeczywiście tak jest. Jan jest największym z proroków Starego Testamentu. To on wprost wskazał na na Jezusa jako obiecanego Mesjasza, Bożego Baranka. Jednak Pan Jezus dodaje, że „najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”. Co to znaczy?

Przede wszystkim to, że ludzie Nowego Przymierza przewyższają tych ze Starego, bo uczestniczą już w zbawieniu przyniesionym przez Jezusa.


I tutaj mamy kolejne niesamowite przesłanie. To Ty, który czytasz te słowa jesteś większy od Jana Chrzciciela. Nie przecieraj teraz oczu ze złudzenia. Dobrze przeczytałeś. Jesteś większy od Jana Chrzciciela. Jeśli tylko chcesz odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa do Jego Królestwa. A czynisz to przez wiarę w Boga i postępowanie godne dziecka Bożego. Dlatego bądźmy wielcy, bądźmy więksi od Jana Chrzciciela! Nie bójmy się wielkości jaka wynika z chrztu. Jesteśmy dziećmi Bożymi - bądźmy z tego dumni i nie wstydźmy się tego!

Komentarze

Popularne posty