Tożsamość


Poniedziałek - III tydzień Adwentu Mt 1,1-17

Dla Żydów za czasów Pana Jezusa bardzo ważne było pochodzenie. Wiązało się to z tożsamością narodową. Każdy Żyd był w stanie wykazać wszystkich swoich przodków aż do Abrahama. To pokazywało, że jest członkiem narodu, który w sposób szczególny wybrany został przez Boga.

Początek Ewangelii wg św. Mateusza zaczyna się od rodowodu Jezusa Chrystusa. Św. Mateusz chciał pokazać prawne pochodzenia Jezusa od Abrahama aż do Józefa, męża Maryi. Bo Jezus wywodzi się z Narodu Wybranego. To jest bardzo ważne, ale ważniejsze jest to, że Chrystus nie poprzestaje tylko na narodowej tożsamości. On ją rozszerza. Od czasów Jezusa już nie jest ważne pochodzenie krwi, etniczne czy narodowe. Jezus pokazuje nam, że do nowego Narodu Wybranego nie wchodzi się przez narodziny, ale przez chrzest.

Dzisiaj mamy sobie uświadomić, że każdy z nas ma swoją tożsamość. I nie chodzi tylko o tą rodzinną czy narodową. Każdy z nas ma tożsamość chrześcijanina, członka Nowego Narodu Wybranego, tożsamość dziecka Bożego. To jest powód do wielkiej dumy ale także zadanie, by być godnym tak wielkiego pochodzenia. 

17 grudnia to także rozpoczęcie okresu bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia. Bądźmy więc gotowi na tą uroczystości i jak przystało na dzieci Boga, nie zmarnujmy tego ostatniego tygodnia Adwentu!

Komentarze

Popularne posty